Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/0/9/099cc1e0-d028-42d5-9e34-c51e7ac90a1e/dusanjezik.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/0/9/099cc1e0-d028-42d5-9e34-c51e7ac90a1e/dusanjezik.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601
Dohodneme sa | Dušan Ježík

Dohodneme sa

Podanie rúk

Vediem vyjednávania v komerčnej sfére. Pri vyjednávaniach som ústretový voči ľuďom a tvrdý k riešeniam problémov. Viem, ako dosahovať dohody, pri ktorých vyhrávajú všetky zúčastnené strany. Som zapísaný v registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Vždy preberám osobnú zodpovednosť za výsledok. Pokiaľ sa výsledok nedostaví, nič neplatíte.

Cenovka

Hodinová sadzba dohodou.

1. Čo je mediácia?

Mediácia je spôsob ako vyriešiť prebiehajúce medziľudské konflikty a spory s cieľom uspokojiť záujmy a požiadavky zúčastnených strán.

Podľa Zákona o mediácii č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je mediácia mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

2. Čoho sa mediácia týka?

Mediácia sa dá využiť v mnohých sporoch napríklad občianskych, dedičských, rozvodových, susedských, starostlivosti o dieťa, spotrebiteľských, zamestnaneckých, obchodných, či enviromentálnych.

Podľa Zákona o mediácii č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mediácia vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodnoprávnych vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Vzťahuje sa aj na cezhraničné spory, pokiaľ to nie je vylúčene.

3. Kedy využiť mediáciu?

Mediácia sa dá využiť kedykoľvek, teda pred súdnym sporom alebo arbitrážou alebo kedykoľvek počas súdneho sporu alebo arbitráže.

4. Kto je mediátor?

Mediátor je nezávislá a nezaujatá osoba, ktorá pomáha stranám nájsť také praktické riešenia, ktoré uspokoja všetky zúčastnené strany.

Podľa Zákona o mediácii č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je mediátor každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie.

5. Výhody mediácie?

Ak nie je mediácia úspešná, nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore. Mediácia je neformálna, dôverná, rýchla a väčšinou je lacnejšia ako viesť dlhotrvajúci súdny spor.

Chcete vyriešiť svoje spory raz a navždy?

Transparent reality

Transparent reality, s. r. o. má za cieľ venovať sa iba sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a nie handlovaniu o výške provízie za poskytnuté služby. Preto sme ako prví pre našich klientov stanovili jasné a férové ceny za naše služby. No a ak si predáte, prenajmete alebo kúpite nehnuteľnosť sami bez našej pomoci, tak nič neplatíte.

link-dusan-jezik  Pozrite si nehnuteľnosti: https://transparentreality.sk/